Избор на счетоводна програма / счетоводен софтуер

Избор на счетоводна програма
Изборът на счетоводна програма за нужди на предприятието е един сложен въпрос за решаване.

Сложността на проблема произтича от няколко причини, а именно:
 1. На софтуерния пазар има много на брой програмни продукти
 2. Счетоводните работници не познават качествата на продуктите
 3. Рекламите не винаги отразяват истинските възможности на програмата.
 4. Липса на информация за повечето програмни продукти
 5. Не се познават трудностите при внедряването и изучаването на програмите
 6. Влияние на цените при избора на счетоводни програми.

Изборът на счетоводна програма може да стане по няколко начина:

Първо. Чрез реклама.Посоченото в рекламата не винаги отговаря на истинските възможности на софтуера.Рекламите са кратки и от тях клиента не може да вникне в същността на задачите, които софтуера решава.

Второ. Чрез демонстрации. Фирмите производителки често правят демонстрации на своите счетоводни програми.Това става на специално организирани промоции или по време на изложби и панаири. Предлагат се и т.н. „Демо версии“ .

Трето. Чрез наблюдение на работещи програмни продукти в практиката.Това се прави на добра воля от предприятията закупили и внедрили даден софтуер. Най често отзивите в такива случаи са, че програмния продукт задоволява потребностите на потребителите.Но това не винаги е така, защото тези, които работят с даден ПП на практика не познават други такива и техните качества и преимущества. Положителното отношение към продукта в даден случай се базира на сравнението между ръчната обработка на данните и автоматизираната обработка.

Четвърто. Чрез посещение на представители на фирмите в предприятията. На практика това е самореклама. Всички фирми претендират, че техната програма е най-добрата, че тя е съобразен с всички изисквания на нормативната уредба, правят се демонстрации на място и т.н.

Всички счетоводни програми имат предимства и недостатъци. Когато се избира една програма задължително трябва да се обърне внимание на следните моменти:
 1. Продукта масово внедрен ли е и как реагира практиката на неговото използване
 2. На каква основа е изграден продукта – модулна или комплексна (пълна или частична функционалност)
 3. Възможност за самостоятелно инсталиране без солидна компютърна грамотност, особености при инсталирането
 4. Лесно ли се работи в режим на текуща експлоатация на системата, вход и изход в/от системата.
 5. Принципи на работа с менютата
 6. Начин на извеждане на изходната информация – на екран, файл и печат, мобилност на изходните връзки.
 7. Какъв обем информация може да поеме счетоводната програма, при ограничения какви са възможностите за разширение.
 8. Какви са възможностите за автоматични връзки с други продукти и системи (примерно приема ли се импорт от програми като тази за електронни фактури на E-Docs.bg )
 9. В какъв режим работи софтуера – автономно, разделена база, локална мрежа, глобална мрежа.
 10. Под каква операционна система работи софтуера.
 11. Какви са хардуерните (техническите) средства необходими за функционирането на продукта.
 12. Какви са възможностите за получаване на информация от минали периоди и достъп до нея.
 13. Възможности за замяна на по стари версии на продукта с нови
 14. Начини на съхраняване на информацията – текущо и постоянно
 15. Възможности за Възстановяване на системата при аварии.
 16. Потенциални технически и интелектуални вузможности на фирмата производител на счетоводната програма, време и качество за реагиране при настъпили промени в програмата
 17. Цена на счетоводния софтуер.

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Copyright 2009 | Блог за фактури и онлайн фактуриране и общо взето всичко за платежните онлайн документите.