Избор на счетоводна програма / счетоводен софтуер

Избор на счетоводна програма
Изборът на счетоводна програма за нужди на предприятието е един сложен въпрос за решаване.

Сложността на проблема произтича от няколко причини, а именно:
 1. На софтуерния пазар има много на брой програмни продукти
 2. Счетоводните работници не познават качествата на продуктите
 3. Рекламите не винаги отразяват истинските възможности на програмата.
 4. Липса на информация за повечето програмни продукти
 5. Не се познават трудностите при внедряването и изучаването на програмите
 6. Влияние на цените при избора на счетоводни програми.

Изборът на счетоводна програма може да стане по няколко начина:

Първо. Чрез реклама.Посоченото в рекламата не винаги отговаря на истинските възможности на софтуера.Рекламите са кратки и от тях клиента не може да вникне в същността на задачите, които софтуера решава.

Второ. Чрез демонстрации. Фирмите производителки често правят демонстрации на своите счетоводни програми.Това става на специално организирани промоции или по време на изложби и панаири. Предлагат се и т.н. „Демо версии“ .

Трето. Чрез наблюдение на работещи програмни продукти в практиката.Това се прави на добра воля от предприятията закупили и внедрили даден софтуер. Най често отзивите в такива случаи са, че програмния продукт задоволява потребностите на потребителите.Но това не винаги е така, защото тези, които работят с даден ПП на практика не познават други такива и техните качества и преимущества. Положителното отношение към продукта в даден случай се базира на сравнението между ръчната обработка на данните и автоматизираната обработка.

Четвърто. Чрез посещение на представители на фирмите в предприятията. На практика това е самореклама. Всички фирми претендират, че техната програма е най-добрата, че тя е съобразен с всички изисквания на нормативната уредба, правят се демонстрации на място и т.н.

Всички счетоводни програми имат предимства и недостатъци. Когато се избира една програма задължително трябва да се обърне внимание на следните моменти:
 1. Продукта масово внедрен ли е и как реагира практиката на неговото използване
 2. На каква основа е изграден продукта – модулна или комплексна (пълна или частична функционалност)
 3. Възможност за самостоятелно инсталиране без солидна компютърна грамотност, особености при инсталирането
 4. Лесно ли се работи в режим на текуща експлоатация на системата, вход и изход в/от системата.
 5. Принципи на работа с менютата
 6. Начин на извеждане на изходната информация – на екран, файл и печат, мобилност на изходните връзки.
 7. Какъв обем информация може да поеме счетоводната програма, при ограничения какви са възможностите за разширение.
 8. Какви са възможностите за автоматични връзки с други продукти и системи (примерно приема ли се импорт от програми като тази за електронни фактури на E-Docs.bg )
 9. В какъв режим работи софтуера – автономно, разделена база, локална мрежа, глобална мрежа.
 10. Под каква операционна система работи софтуера.
 11. Какви са хардуерните (техническите) средства необходими за функционирането на продукта.
 12. Какви са възможностите за получаване на информация от минали периоди и достъп до нея.
 13. Възможности за замяна на по стари версии на продукта с нови
 14. Начини на съхраняване на информацията – текущо и постоянно
 15. Възможности за Възстановяване на системата при аварии.
 16. Потенциални технически и интелектуални вузможности на фирмата производител на счетоводната програма, време и качество за реагиране при настъпили промени в програмата
 17. Цена на счетоводния софтуер.

0 коментара  

Работни дни 2011 година

След като през 2010 година публикувахме, кои и колко ще са работните дни през различните месеци дойде ред да направим това и за 2011. Това са работните дни през 2011 година :


януари
февруари
март
п в с ч п с н
п в с ч п с н
п в с ч п с н
1 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9
7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 17 18 19 20
14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23
21 22 23 24 25 26 27
21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30
28
28 29 30 31
31

21 работни дни
20 работни дни
22 работни дниаприл
май
юни
п в с ч п с н
п в с ч п с н
п в с ч п с н
1 2 3
1
1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8
6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17
9 10 11 12 13 14 15
13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24
16 17 18 19 20 21 22
20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30
23 24 25 26 27 28 29
27 28 29 30

30 31
19 работни дни
20 работни дни
22 работни дниюли
август
септември
п в с ч п с н
п в с ч п с н
п в с ч п с н
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14
5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24
22 23 24 25 26 27 28
19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31
29 30 31
26 27 28 29 30


21 работни дни
23 работни дни
20 работни дниоктомври
ноември
декември
п в с ч п с н
п в с ч п с н
п в с ч п с н
1 2
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9
7 8 9 10 11 12 13
5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16
14 15 16 17 18 19 20
12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23
21 22 23 24 25 26 27
19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30
28 29 30
26 27 28 29 30 31
31

21 работни дни
22 работни дни
21 работни дни


Ето и официалните празници през 2011-та :

 • 1 Януари – Нова година
 • 3 Март – Ден на Освобождението на България от османско иго – национален празник
 • 22-25 Април – 22 Разпети петък, 24 Великден
 • 1 Май – Ден на труда и на международната работническа солидарност
 • 6 Май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия
 • 24 Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
 • 6 Септември – Ден на Съединението
 • 22 Септември – Ден на Независимостта на България
 • 1 Ноември – Ден на народните будители – неприсъствен за всички учебни заведения
 • 24 Декември – Бъдни вечер
 • 25-26 Декември – Рождество Христово
 • 31 Декември е неработен, но се отработва на 11 декември
Този път Ви предлагаме и вариант да си изтеглите таблицата в два вариант в Word и Excell :
Word : Работни дни 2011.doc
Excell : Работни дни 2011.xls

И като завършек още няколко статии и сайтове, които биха могли да Ви бъдат полезни :

  6 коментара  

  Данъчен календар за 2011 година

  Това е данъчния календар за 2011 по месеци :  І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ

  ЯНУАРИ

  До 10-ти януари:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2010 г. за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ

  ЗКПО
  1.    Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец декември 2010 г.

  До 14-ти януари:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на 2010 г.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец декември на 2010г.

  До 15-ти януари:
  ЗКПО
  1.    Месечните авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху приходите за месец декември 2010 г. от бюджетните предприятия
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец декември 2010 г.: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец декември 2010 г.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец декември 2010г.
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство през месец декември 2010г.

  ЗДДФЛ
  1.    Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за четвърто тримесечие на 2010 г. от лицето, придобило дохода.

  До 20-ти януари:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  ЗДДС
  1.    Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

  До 31-ви януари:
  ЗКПО
  1.    Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2.    Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец декември 2010 г.

  ЗДДФЛ
  1.    Деклариране и внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през декември 2010 г. са направени само частични плащания.
  3.    Изчисляване на годишна данъчна основа и определяне на годишен размер на данъка за доходите от трудови правоотношения от работодатели, които към 31 декември 2010 г. са работодатели по основно трудово правоотношение.

  ЗМДТ
    1. Подаване на декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък  за 2011 г.
    2. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за първо  тримесечие на 2011 г. Лицата, които до 31 януари са заплатили пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък,  ползват отстъпка от 5 на сто.
    3.  Определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и туристическия данък от общинските съвети за 2011


                
  ФЕВРУАРИ

  До 5-ти февруари:
  ЗДДФЛ
  1. Издаване на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ на работниците/служителите, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не е удържана/възстановена до 31 януари 2011 г.

      До 10-ти февруари:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец януари за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
  3.    Внасяне от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември 2010 г. на данъка, удържан при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ.
  4.    Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 10 февруари част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. от лицата, подали декларацията в същия срок.

  ЗКПО
  1.    Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец януари 2011 г.

  До 14-ти февруари:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец януари

  До 15-ти февруари:
  ЗКПО
  1. Месечните авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2. Внасяне на данъка върху приходите за месец януари от бюджетните     предприятия.
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец януари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец януари.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец януари
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец януари

  До 20-ти февруари:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 28-и февруари:
  ЗКПО
  1.    Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2.    Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец януари.

  ЗДДФЛ

  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през януари са направени само частични плащания.

  ЗМДТ
  1. Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при промяна на отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12 на предходната година.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.                                 

  МАРТ

  До 10-ти март:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от трудови правоотношения, и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец февруари за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.
  ЗКПО
  1.    Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец февруари 2011 г.

  До 14-ти март:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец февруари.

  До 15-ти март:
  ЗКПО
  1.    Месечните авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху приходите за месец февруари от бюджетните     предприятия.
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец февруари: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец февруари.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец февруари
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец февруари

                 
  До 20-ти март:
  ЗКПО
  1.Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 31-ви март:
  ЗКПО
  1.    Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за 2010 г.
  2.    Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от бюджетните предприятия и внасяне на данъка от корекцията на месечната данъчна основа.
  3.    Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху дейността от опериране на кораби.
  4.    Подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. от организаторите на хазартни игри за данъка върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта.
  5.    Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  6.    Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец февруари.
  7.    Кооперациите и образуваните от тях предприятия превеждат 50 на сто от преотстъпения корпоративен данък за 2010 г. в инвестиционните фондове на кооперативните съюзи.

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през февруари са направени само частични плащания.

    ЗДЗП
  1.    Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

                          

  АПРИЛ

  До 10-ти април:

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец март 2011 г.

  До 14-ти април:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.

  До 15-ти април:
  ЗДДФЛ
  1. Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2011 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.
  2.  Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първо тримесечие на 2011 г. от лицето, придобило дохода.

  ЗКПО
  1.    Внасяне на данъка върху приходите за месец март от бюджетните предприятия.
  2.    Месечните авансови вноски за корпоративния данък за април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  3.    Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  4.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец март: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  5.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец март.
  6.    Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1.    Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец март
  2.    Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март

  До 20-ти април:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
  ЗДДС
  1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

  До 30-ти април:
  ЗМДТ
   1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второ  тримесечие на 2011 г.
               2. Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2011 г. с отстъпка от 5 на сто.
               3. Плащане на  данъка върху превозните средства за цялата 2011 г. с отстъпка от 5 на сто.

  ЗКПО
  1. Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец март.

       ЗДДФЛ
  1.    Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през 2010 г. и внасяне на дължимия по декларацията данък.
  2.    Ползване на 5 на сто отстъпка върху внесената до 30 април част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2010 г. от лицата, подали декларацията по електронен път в същия срок.
  3.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  4.    Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  5.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през март са направени само частични плащания.
    6.  Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2010 г.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
  2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.

  МАЙ

  До 10-ти май:

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец април 2011 г.

  До 14-ти май:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец април.

  До 15-ти май:
  ЗКПО
  1.    Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху приходите за месец април от бюджетните предприятия.
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец април: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец април.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец април
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април

  До 20-ти май:
  ЗКПО
  Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 31-ви май:
  ЗКПО
  1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец април.

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през април са направени само частични плащания.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
                       

  ЮНИ

  До 10-ти юни:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от трудови правоотношения и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец май за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец май 2011 г.

  До 14-ти юни:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец май.

  До 15-ти юни:
  ЗКПО
  1.    Месечните авансови вноски за юни за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху приходите за месец май от бюджетните предприятия.
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец май: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец май.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1.    Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец май
  2.    Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец май

                
  До 20-ти юни:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 30-ти юни:
  ЗКПО
  1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец май.
  3. Кооперативните съюзи отчитат пред Министерството на финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък за 2010 г. по отменения чл. 187.
  ЗДДФЛ

  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през май са направени само частични плащания.

  ЗМДТ
  1.    Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г.
  2.    Плащане на първа вноска на данъка върху превозните средства за 2011 г.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.                       
  ЮЛИ

  До 10-ти юли:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец юни за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

                 
  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец юни 2011г.

  До 14-ти юли:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юни.

  До 15-ти юли:
  ЗКПО
  1.    Внасяне на данъка върху приходите за месец юни от бюджетните предприятия.
  2.    Месечните авансови вноски за юли за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  3.    Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  4.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юни: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  5.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец юни.
  6.    Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2011 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.
  2.    Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за второ тримесечие на 2011 г. от лицето, придобило дохода.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец юни
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юни                      
  До 20-ти юли:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  ЗДДС
  1.    Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

  До 31-ви юли:
  ЗМДТ
  1.    Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за трето тримесечие на 2011 г.

  ЗКПО
  1.Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец юни.
     
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  3.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42,    ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през юни са направени само частични плащания.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
  2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.
                    

  АВГУСТ
  До 10-ти август:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец юли за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец юли 2011 г.

  До 14-ти август:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец юли.

  До 15-ти август:
  ЗКПО
  1.    Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху приходите за месец юли от бюджетните предприятия.
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец юли: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец юли.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец юли
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец юли

  До 20-ти август:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 31-ви август:
  ЗКПО
  1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец юли.

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през юли са направени само частични плащания.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
       

        
  СЕПТЕМВРИ

  До 10-ти септември:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец август за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец август 2011 г.

  До 14-ти септември:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец август.

  До 15-ти септември:
  ЗКПО
  1.    Месечните авансови вноски за септември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху приходите за месец август от бюджетните предприятия.
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец август: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец август.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец август
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец август

  До 20-ти септември:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 30-ти септември:

  ЗКПО
  1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец август.

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през август са направени само частични плащания.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
            

  ОКТОМВРИ

  До 10-ти октомври:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец септември за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец септември 2011 г.

  До 14-ти октомври:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период -  месец септември.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец септември.

  До 15-ти октомври:
  ЗКПО
  1.    Внасяне на данъка върху приходите за месец септември от бюджетните предприятия.
  2.    Месечните авансови вноски за октомври за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  3.    Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  4.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец септември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  5.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец септември.
  6.    Деклариране и внасяне на данъка за предходното тримесечие по ЗКПО върху хазартната дейност с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2011 г. от лица, придобили доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, когато платеца на доходите не е задължен да удържа и внася данъка.
  2.    Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за трето тримесечие на 2011 г. от лицето, придобило дохода.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец септември
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец септември

             
  До 20-ти октомври:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  ЗДДС
  1. Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

   До 30 –ти октомври
  ЗМДТ
  1.    Плащане на втора вноска на данъка върху недвижимите имоти
  2.     Плащане на втора вноска на данъка върху превозните средства


  До 31-ви октомври:
  ЗМДТ
  1.    Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за четвърто тримесечие на 2011 г.

  ЗКПО
  1. Деклариране и внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец септември.

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Деклариране от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  3.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през септември са направени само частични плащания.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
  2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.   НОЕМВРИ

  До 10-ти ноември:
  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец октомври за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.
  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец октомври 2011 г.

  До 14-ти ноември:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец октомври.

  До 15-ти ноември:
  ЗКПО
  1.    Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху приходите за месец октомври от бюджетните предприятия.
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец октомври: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец октомври.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец октомври
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец октомври

               
  До 20-ти ноември: 
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 30-ти ноември:

  ЗКПО
  1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец октомври.  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през октомври са направени само частични плащания.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.

             

  ДЕКЕМВРИ
     
  До 10-ти декември:

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2.    Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец ноември за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

  ЗКПО
  1. Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС за месец ноември 2011 г.


             
  До 14-ти декември:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец ноември.

  До 15-ти декември:
  ЗКПО
  1.    Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху приходите за месец ноември от бюджетните предприятия.
  3.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за месец ноември: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през месец ноември.

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през месец ноември
  2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец ноември

  До 20-ти декември:
  ЗКПО
  1.    Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  До 31-ви декември:
  ЗМДТ
  1.    Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през 2012 г., при условие, че такова основание и ред са предвидени в наредбата по чл. 9 ЗМДТ  на съответния общински съвет.

  ЗКПО
  1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО.
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец ноември.
  3. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО за упражняване на  правото  на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.
  4. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан при източника.

  ЗДДФЛ
  1.    Внасяне от платеца на дохода на окончателните данъци за начислени/изплатени доходи по глава шеста от ЗДДФЛ.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през ноември са направени само частични плащания.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
         

  II. ОБЩО ЗА ВСИЧКИ МЕСЕЦИ


  До 10-о число:
  ЗДДФЛ
  1. Внасяне от работодателя или възложителя на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от трудови правоотношения и за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ. 
  2. Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през предходния месец за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.


  ЗКПО
  Подаване на декларация по ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от лотарии, томболи и числови лотарийни игри Бинго и Кено.

  ЗСВОТС
  Подаване на Интрастат-декларации пристигания/изпращания по ЗСВОТС.

  До 14-о число:
  ЗДДС
  1.    Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за предходния данъчен период.
  2.    Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка за предходния данъчен период.
  3.    Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.
  4.    При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

             

  До 15-о число:
  ЗКПО
  1.    Месечни авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
  2.    Внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО за предходния месец: представителни разходи, свързани с дейността; социалните разходи, предоставени в натура; разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
  3.    Внасяне на  данъка върху приходите за предходния месец от бюджетните предприятия.
  4.    Внасяне на алтернативен данък по чл.226, чл.234 и чл.241 от ЗКПО върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, начислени през предходния месец.

  ЗМДТ
  1. Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в средства за подслон и места за настаняване по смисъла на Закона за туризма

  Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
  1. Подаване на данни на технически носител от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети  през предходния месец
  2. Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през предходния месец

  До 20-о число:
  ЗКПО
  1. Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.

  ЗДДС
  1.    Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в общността) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък 

  До края на всеки месец:
  ЗКПО
  1. Внасяне на данъците при източника по  ЗКПО
  2. Внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за предходния месец.


                     
  ЗДДФЛ
  1.    Деклариране и внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ от платеца на дохода.
  2.    Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, ако през предходния месец са направени само частични плащания.

  ЗДЗП
  1. Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходния месец.
  2. Подаване на еднократна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за данък върху застрахователните премии за първия данъчен период.


  Забележка: Когато последният ден от срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден.

  0 коментара  

  Що е то проформа фактура ?

  Предполагам сте чували Проформа фактура и винаги, когато сте го чували сте се чудили какво пък е това Проформа фактура, е сега ще разберете.

  Най-грубо казано проформа фактура е един вид оферта под формата на фактура, която няма юридическа стойност. Тя се изпраща от продавача на купувача. Използва се в следните случаи:

  • При плащане, което е било предварително договорено;
  • Когато е елемент на тръжни документи
  • При доставка на стоки, преди подписване на договора, тогава целта е да послужи за средство за определяне на продажната цена на тези стоки.
  С помоща на софтуера за електронно фактуриране на E-Docs.bg можете да издавате проформа фактури !

  Как се осчетоводява Проформа фактура ще разберете от форума на Odit.info има теми, където в общи линии никой не дава конкретен отговор, но пък за сметка на това доста хора си говорят някакви неща и покрай тях се просмукват няколко вариант за осчетоводяване на проформа фактура.

  Проформа фактура приема юридическа стойност едва след попълването на всички останали елементи характерни за фактурата (подпис, печат и т.н.), всъщност тогава вече не е точно проформа фактура, а прилича много повече на реална фактура.

  1 коментара  

  Работни дни 2010 година

  Това са работните дни през 2010 година. Най-малко работим през месец Май - 19 дена, а няколко месеца работим по 22. Общо тази година работните дни са 252 освен ако не се случи нещо непредвидено, което е малко вероятно. Ето я и самата таблица :
  Януари20 работни дни
  Февруари20 работни дни
  Март22 работни дни
  Април20 работни дни
  Май19 работни дни
  Юни22 работни дни
  Юли22 работни дни
  Август22 работни дни
  Септември20 работни дни
  Октомври21 работни дни
  Ноември22 работни дни
  Декември22 работни дни

  Разбра ли вече какви са ползите от електронното фактуриране ? А знаеш ли какво е проформа фактура ?

  П.С. като стана дума за работни дни - тази година (2010) работихме чак до 1 юни за държавата ...

  0 коментара  

  Последен срок за ГФО 2009

  Днес е последния срок да публикувате вашите финансови отчети. При непубликуване подлежите на санкции в рамките 1500 - 2000 лева за физически лица, а за ЮЛ са 2000 - 3000 лева, като при повторно нарушение и санкциите са двойни, затова публикувайте вашите отчети !

  Тъй като днес е последния срок много малко сайтове биха ви предложи да публикуват вашите гфо в рамките на няколко часа. http://godishni-otcheti.com предлага тази услуга, а и цената е само 10 лева.

  Ето и линк към сайта : Публикуване на ГФО 2009

  0 коментара  

  Годишен Финансов Отчет 2009

  В текущата работа са синхронизирани мненията и оценките на водеща българска фирма за счетоводен софтуер, консултантите от USAID и главни счетоводители от електроразпределителните дружества. Уеднаквяването на масивите от информация от счетоводството на предприятията и справките за образуване на цените ще даде възможност за създаване на връзка между отчетността на предприятията и предоставяната информация в комисията.
  За целите на регулаторният орган и алокиране на видовете раз¬ходи в ЕРД се засягат дейностите по Разпределение и Снабдяване. Дейността по Разпределение е свързана с преноса на EE по разпределителната мрежа, а Снабдяването - с процеса фактуриране на EE и инкасиране стойността на потребената енергия.
  За целите на ценообразуването в отчетените/прогнозни разходи се включват само тези разходи, които са пряко свързани с дейността по лицензията на дружествата. Във видовете разходи, които участ¬ват при образуването на цените, не се включват финансови разходи, извънредни разходи, разходи за данъци върху печалбата и разходи за бъдещи периоди.
  Финансовия резултат от дейността се изчислява като:

  ФР = Пр-Р, отчетени за година Т
  където:
  ФР - финансов резултат;
  Пр - приходи;
  Р - разходи.
  Пр = ЦхЕЕ, за година Т
  където:
  Ц - цени, утвърдени от ДКЕВР през година Т-1, на база прогнозни разходи за година Т от лицензионна дейност;
  EE - реализирани количества EE ( произведени и продадени по отчет).

  Ц = Рпр/ЕЕпр
  където:
  Рпр - прогнозни разходи за година Т, утвърдени в година Т-1;
  ЕЕпр - прогнозни количества EE за година Т, утвърдени в го¬дина Т-1

  Необходимо е да се отбележи, че:
  1. Прогнозните разходи за година Т, са утвърдени в година Т-1 < Разходи, отчетени за година Т; 2. Прогнозните разходи за година Т, са утвърдени в година Т-1 и формират цени, утвърдени от ДКЕВР; 3. Разходите, отчетени за година Т формират себестойността на EE по финансов отчет;
  4. Следователно: Цените, утвърдени от ДКЕВР < Себестой¬ността на EE по финансов отчет.
  При отчитането по тези формули трябва да се има предвид, че:
  1. Зависимостите са при еднакви прогнозни и отчетни количес¬тва EE;
  2. Разходите за лихви, глоби, неустойки, комисионни, обезцен-ки на вземанията, представителни и др. не се включват в утвърдените от ДКЕВР цени, но се отчитат по първичните счетоводни документи. Тези разходи влияят негативно на финансовия резултат на дружествата, но не се плащат от потребителите. Не могат да се приспадат и връщат на потребителите, не защото практически е невъзможно, а защото никога не са се включвали в утвърдените от ДКЕВР цени.
  Финансовите отчети за регулаторни цели се придружават от доклади и допълнителна информация при спазване на всички разпоредби на Наредбата, както и на показателите за изпълнението, свързани с управлението и ефективността на качеството на услуги¬те. ДКЕВР дава задължителни указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването.

  0 коментара  

  Електронни фактури - Ползи и Предимства

  Ползите и предимства при замяната на страндартните хартиенти фактури с електронни такива са много.

  Нека започнем с това, че самото изпращане на фактурата става много бързо, дори не бързо а мигновено. В момента в който си щракнал изпращане, електронната фактура е вече получена. От което следва пък, че спестяват и време, ако трябва да я изпращаш по куриер вече няма нужда да се съобразяваш с работното време на куриерските фирми. От което пък идва и друга полза, а именно че се спестяват и средства, първо за куриерски услуги, второ ако замениш тотално хартиените с електронни фактури и от кочани. Колко точно пари се спестяват можеш сам да си изчислиш като сметнеш какви разходи правиш за издаването на една фактура на хартиен носител и ги сравниш с разходите за фактури на електронен носител.

  Друго според мен важно предимство е, че не се затрупваш с хартиени листчета, а се съхраняват на някои сървър, което пък от своя страна значи, че единственото нещо с което трябва да разполагаш за да имаш достъп до всичките си фактури е компютър с интернет.

  П.С. Ако се чудиш какво е проформа фактура можеш да надникнеш в тази статия - Проформа фактура. А ако се сещаш за други предимства на електронното фактуриране можеш да ги споделиш в коментарите

  0 коментара  

   
  Copyright 2009 | Блог за фактури и онлайн фактуриране и общо взето всичко за платежните онлайн документите.