Годишен финансов отчет 2010

И 2010 година изтече и е време да се публикува годишен финансов отчет. Крайния срок за това е 30 Юни, като не е нужно да го чакате, за да си свършите работата. Още повече, че глобите не са никак малки.

 Ето един цитат, кой е задължен да публикува годишен финансов отчет през 2010 в интернет  :

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трабва да публикуват годишен финансов отчет в ИНТЕРНЕТ или икономическо издание следните субекти:
  • Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които към 31.05.2010 г. не са регистрирани/пререгистрирани в Търговския регистър.
  • Всички дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) – неперсонифицирани дружества или граждански дружества по ЗЗД
  • Юридическите лица, които не са търговци (ЮЛ с нестопанска цел) и НЕ СА регистрирани с цел осъществяване на общественополезна дейност
  • Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
За тази цел ви препоръчваме сайта http://godishni-otcheti.com/, в който цената за публикуване е 10 лева ЗА ВСИЧКИ съставни части на отчета (Баланс. Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и т.н.), като отчетите биват съхранявани на подсигурен сървър в рамките на законово изисквания срок от три години.

Имайте на предвид горните условия, като си публикувате отчетите, защото единствено вие ще си носите отговорността ако догодина Ви изискат адреса, където е публикуван финансовия ви отчет и се окаже, че него го няма там, независимо каква е причината. Предупреждаваме за това, понеже има няколко сайта, които използват съмнителни / безплатни услуги и са в нарушение на правилата на тези услуги, от което може да последва изтриването на вашите годишни отчети !

0 коментара  

Осигурителни прагове 2011

В края на тази статия можете да изтеглите леко украсена таблица с минималните осигурителни прагове 2011. Под леко украсена се има на предвид, че е прехвърлена на Excel, сменен е леко шрифта, четните и нечетните редове са в различни цветове и т.н. Целта е да е поне малко по-удобна за ползване.

През месец септември / октомври правителството договори увеличение на осигурителните прагове, което можете да видите и от самата таблица.

В предходна статия наречена НКИД 2011 можете да намерите и таблица КИД 2008. Не се подлъгвайте по заглавието няма нов НКИД.

А от този сайт можете да изтеглите и новият НКПД 2011 - национален класификатор на професиите и длъжностите.

Ето и връзка към "Украсената" таблица : Свали осигурителни прагове 2011

А от parliament.bg можете да смъкнете официалния документ : ТУК

И в заключение няколко полезни сайта :

0 коментара  

Започнахте ли да използвате електронно фактуриране ?

Електронно фактуриране
Отговора който ще дадат повечето от вас е не. Причините да си карате по-старо му може да са много, всъщност причините да не направите нещо винаги ще си намерите, но най-често в основата стои страх. Страх от новото, страх от промяната, страх от поемане на отговорност, страх от инициативата и т.н. Хора спрете да живеете в постоянен страх от нещо, изправете се пред себе си и го решете най-накрая !
Искате или не ще преминете на електронни фактури, държава ще ви го наложи след някоя друга година и това е един много правилен ход, защото, чрез електронното фактуриране се оптимизират основни звена от дейността - разходи, парични потоци, време, усилия, контрол и т.н. Нямам намерение да навлизам в подробности кое как защо има достатъчно информация в интернет по въпроса. Ако не вярвате на български източници погледнете в сайта на европейски съюз там си има и доклади на комисията и препратки към чуждоезични сайтове, и експертни мнения на работни групи и още много информация.
Ето една система, която е безплатна и с гарантирано качество - системата на E-Docs за електронно фактуриране. Освен електронни фактури ( и проформа фактура ), чрез нея можете да издавате и различни видове платежни нареждания. Голяма част от функциите са автоматизирани и улесняват многократно работата ви. За повече подробности около системата в самия сайт.

0 коментара  

НКИД 2011 - Национален класификатор на икономическите дейности

Всяка година се появява по някои, които търси НКИД 2011 (или съответната година), като не го намери започва да задава въпроси в различни форуми, къде може да го види. Е НКИД 2011 няма, последния класификатор на икономическите дейности е от 2008 година.

За какво служи националния класификатор на икономическите дейности ?

В него са класифицирани не забранените от закона дейности. Кодовете от НКИД се състоят от четири цифри, като всяка една фирма в България разполага с такъв код. НКИД е българският вариант на европейския класификационен стандарт NACE, Rev. 2.

Целта на класификатора е да предостави възможност за сравнимост, както вътре в страната така и с останалите държави от Европейски съюз.

В заключение и отново : За момента няма НКИД 2011 и не се очаква такъв тази година (и следващата, и по-следващата, освен ако от ЕС не кажат). Можете да си изтеглите НКИД 2008 от тук, а на тази страница в сайта на НСИ можете да следите актуалната информация за НКИД, като има и информация за :
  • Стандартна външнотърговска класификация, Ревизия 4
  • Номенклатура на промишлената продукция (ПРОДПРОМ - 2008)
  • Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство (ПРОДАГРО - 2008)
  • Класификация на областите на образование и обучение 2008 (КОО 2008)

Няколко интересни статии и полезни сайтове :

0 коментара  

 
Copyright 2009 | Блог за фактури и онлайн фактуриране и общо взето всичко за платежните онлайн документите.