Годишен финансов отчет 2010

И 2010 година изтече и е време да се публикува годишен финансов отчет. Крайния срок за това е 30 Юни, като не е нужно да го чакате, за да си свършите работата. Още повече, че глобите не са никак малки.

 Ето един цитат, кой е задължен да публикува годишен финансов отчет през 2010 в интернет  :

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трабва да публикуват годишен финансов отчет в ИНТЕРНЕТ или икономическо издание следните субекти:
  • Предприятията, подлежащи на независим финансов одит, които към 31.05.2010 г. не са регистрирани/пререгистрирани в Търговския регистър.
  • Всички дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) – неперсонифицирани дружества или граждански дружества по ЗЗД
  • Юридическите лица, които не са търговци (ЮЛ с нестопанска цел) и НЕ СА регистрирани с цел осъществяване на общественополезна дейност
  • Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства;
За тази цел ви препоръчваме сайта http://godishni-otcheti.com/, в който цената за публикуване е 10 лева ЗА ВСИЧКИ съставни части на отчета (Баланс. Отчет за приходи и разходи, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и т.н.), като отчетите биват съхранявани на подсигурен сървър в рамките на законово изисквания срок от три години.

Имайте на предвид горните условия, като си публикувате отчетите, защото единствено вие ще си носите отговорността ако догодина Ви изискат адреса, където е публикуван финансовия ви отчет и се окаже, че него го няма там, независимо каква е причината. Предупреждаваме за това, понеже има няколко сайта, които използват съмнителни / безплатни услуги и са в нарушение на правилата на тези услуги, от което може да последва изтриването на вашите годишни отчети !

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Copyright 2009 | Блог за фактури и онлайн фактуриране и общо взето всичко за платежните онлайн документите.